disclamer.

Disclaimer De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatie doeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies. Hoewel Olaf-Jacobs.nl zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd.

Olaf-Jacobs.nl

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Olaf-Jacobs.nl

behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzingen

Olaf-Jacobs.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Olaf-Jacobs.nl garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen. Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites zijn niet onder controle van Olaf-Jacobs.nl en worden niet onderschreven. Olaf-Jacobs.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Intellectuele eigendom

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan. Olaf-Jacobs.nl Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Olaf-Jacobs.nl. Heeft u nog vragen stel ze gerust. contact form